DEBATA “UKRAIŃSKIE CIAŁO – SZTUKA I POLITYKA”

W ramach festywalu “Noc Kultury w Lublinie”

2 czerwca 2012, sobota, 18:00

Projekt przybliża i objaśnia sytuację twórców i ludzi kultury na Ukrainie. Na przedsięwzięcie składa się prezentacja dokumentacji z wystawy “Ukraińskie ciało” z 2012 roku, którą zorganizowało Centrum Badań nad Kulturą Wizualną przy Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Wystawę uznano za nieodpowiednią oraz prowokacyjną i decyzją rektora zamknięto. Przypadek ten będzie tłem dyskusji z udziałem obserwatorów, znawców mediów ukraińskich, twórców na temat swobód artystycznych i cenzury na Ukrainie:

Oksana Briuchowecka – artystka, kuratorka wystawy “Ukraińskie ciało”,

Łesia Kułczynska – Instytut Sztuki, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, kuratorka wystawy “Ukraińskie ciało”,

Wasyl Czerepanyn – dyrektor Centrum Badań nad Kulturą Wizualną, redaktor ukraińskiej edycji pisma “Krytyka Polityczna”,

Paweł Pieniążek – publicysta, tłumacz, redaktor serwisu rosyjskiego i ukraińskiego w “Krytyce Politycznej”.

Spotkanie poprowadzi Rafał Czekaj – filozof, adiunkt w Zakładzie Estetyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubelski Klub “Krytyki Politycznej”.

Ośrodek “Brama Grodzka – Teatr NN”

ul. Grodzka 21, Lublin

http://nockultury.pl/