Locations of The Kyiv International

 

Main Site: Institute of Scientific, Technical and Economic Information (“UFO”, 180 Antonovycha St., metro Lybidska).

Visual Culture Research Center (44 Hlybochytska St., trams #14, #18 from metro Kontraktova Ploshcha).

Zhytniy Market (16 Verkhniy Val St., metro Kontraktova Ploshcha).

BURSA GALLERY (11-B Kostyantynivska St., metro Kontraktova Ploshcha).

Pavlo Tychyna Literary-Memorial Museum-Apartment (5 Tereshchenkivska St., ap. 1, 3, metro Teatralna).

Artists’ Studios at 33 Soshenko (33 Soshenko St., trolley bus #18 from metro Maidan Nezalezhnosti).